PSD, DESPRE PROIECTUL DE LEGE PRIVIND PENSIILE SPECIALE

Principii realizate prin propunerea legislativă:

• Nicio pensie nu va fi mai mare decât salariul din perioada de activitate. Pensia NETĂ nu poate depăși media veniturilor NETE din 12 luni consecutive de activitate. (În cazul magistraților, pensiile în plată magistraților se recalculează după principiul enunțat aici).

• Se reduce baza de calcul de la 80% la 65% din media veniturilor nete din 12 luni consecutive de activitate, cu excepția magistraților, potrivit deciziilor CCR.

• Crește vechimea obligatorie în specialitate la minimum 15 ani, iar pentru Justiție la minimum 25 de ani, fără perioade asimilate. Nimeni se mai poate să intre în specialitate pentru o perioadă scurtă de timp, la finalul carierei, pentru a beneficia de pensie specială!

• Se limitează drastic pensionarea anticipată a celor care dețin pensii de serviciu. Regula generală este vârsta de 60 de ani. În cazul magistraților, nu se pot pensiona anticipat dacă nu au minim 20 de ani vechime în specialitate, iar în acest caz, pensia scade cu 1% pentru fiecare an din diferența până la 25.

• Se reduc substanțial cheltuielile totale cu pensiile și indemnizațiile de serviciu, potrivit prevederilor PNRR

Articole similare

Share